پایه

69,000 تومان
سالانه
ارسال پیامک تکی ارسال پیامک انبوه ارسال پیامک صوتی تکی ارسال پیامک صوتی انبوه گزارش پیامک های ارسالی بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر ارسال بر اساس لحظه حضور (BTS) دفترچه تلفن گروه بندی دفترچه تلفن ارسال پیامک به دفترچه تلفن ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن گنجینه پیامک ارسال زمان بندی تبدیل خودکار متن به صوت بارگذاری فایل صوتی اختصاصی پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل راهنمای آنلاین سامانه شارژ آنلاین سامانه تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها) خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی) مشاهده تعرفه ها

اقتصادی

129,000 تومان
سالانه
ارسال پیامک تکی ارسال پیامک انبوه ارسال پیامک صوتی تکی ارسال پیامک صوتی انبوه گزارش پیامک های ارسالی بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل) ارسال بر اساس نقشه (پیامپ) ارسال بر اساس لحظه حضور (BTS) دفترچه تلفن گروه بندی دفترچه تلفن ارسال پیامک به دفترچه تلفن ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی گنجینه پیامک ارسال زمان بندی لینک ترکر ارسال کارت ویزیت تبدیل خودکار متن به صوت بارگذاری فایل صوتی اختصاصی دسترسی کامل به وب سرویس نمونه کد Github مستندات وب سرویس افزونه های پیامکی رایگان لاگ خطا های وب سرویس تولید فرم عضویت دفترچه تلفن HTML پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل راهنمای آنلاین سامانه شارژ آنلاین سامانه تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها) ارسال از موبایل خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی) خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه مشاهده تعرفه ها

شرکتی

369,000 تومان
سالانه
ارسال پیامک تکی ارسال پیامک انبوه ارسال پیامک صوتی تکی ارسال پیامک صوتی انبوه گزارش پیامک های ارسالی بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر ارسال بر اساس مشاغل ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل) ارسال بر اساس نقشه (پیامپ) ارسال بر اساس جنسیت ارسال بر اساس لحظه حضور (BTS) ارسال تدریجی دفترچه تلفن گروه بندی دفترچه تلفن ارسال پیامک به دفترچه تلفن ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن عضویت خودکار در دفترچه تلفن لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن پیامک مناسبت و یادآور پیامکی پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی یادآوری زماندار پیامک سر رسید گنجینه پیامک ارسال زمان بندی لینک ترکر ارسال هوشمند ارسال متناظر نظرسنجی و قرعه کشی آزمون ساز پیامکی برگذاری مسابقه پیامکی تایید کد های دریافتی و قرعه کشی تحلیلگر و فیلتر پیامک لیست ویژه ارسال کارت ویزیت تبدیل خودکار متن به صوت بارگذاری فایل صوتی اختصاصی دسترسی کامل به وب سرویس نمونه کد Github مستندات وب سرویس افزونه های پیامکی رایگان لاگ خطا های وب سرویس انتقال پیامک به URL تولید فرم عضویت دفترچه تلفن HTML پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل راهنمای آنلاین سامانه ایجاد همکار (5) ایمیل پیامک شارژ آنلاین سامانه تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها) ارسال از موبایل خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی) خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه مشاهده تعرفه ها

تجاری

690,000 تومان
سالانه
ارسال پیامک تکی ارسال پیامک انبوه ارسال پیامک صوتی تکی ارسال پیامک صوتی انبوه گزارش پیامک های ارسالی بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق ارسال پیامک به خارج از ایران ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر ارسال بر اساس مشاغل ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل) ارسال بر اساس نقشه (پیامپ) ارسال بر اساس جنسیت ارسال بر اساس لحظه حضور (BTS) ارسال تدریجی دفترچه تلفن گروه بندی دفترچه تلفن ارسال پیامک به دفترچه تلفن ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن عضویت خودکار در دفترچه تلفن لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن پیامک مناسبت و یادآور پیامکی پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی یادآوری زماندار پیامک سر رسید گنجینه پیامک ارسال زمان بندی لینک ترکر ارسال هوشمند ارسال هوشمند زمان دار ارسال متناظر ارسال متناظر زمان دار نظرسنجی و قرعه کشی آزمون ساز پیامکی برگذاری مسابقه پیامکی تایید کد های دریافتی و قرعه کشی ارسال خودکار کد ارسال خودکار شماره بررسی هوشمند پیامک های دریافتی امتیاز دهی به مخاطب پیامک اعتباری تولید محتوا نوبت دهی تحلیلگر و فیلتر پیامک افزایش اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن پاسخ زماندار لیست ویژه ارسال کارت ویزیت تبدیل خودکار متن به صوت بارگذاری فایل صوتی اختصاصی دسترسی کامل به وب سرویس نمونه کد Github مستندات وب سرویس افزونه های پیامکی رایگان لاگ خطا های وب سرویس انتقال پیامک به URL تولید فرم عضویت دفترچه تلفن HTML پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل راهنمای آنلاین سامانه ایجاد همکار (نامحدود) ایمیل پیامک انتقال پیامک به موبایل ارسال فکس و ایمیل با دریافت پیامک شارژ آنلاین سامانه تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها) ارسال از موبایل خط اختصاصی هدیه 5000 (14 رقمی) خط اختصاصی هدیه 3000 (14 رقمی) خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه مشاهده تعرفه ها